Kdo srovnává výhřevnost dřeva s výhřevností jiných paliv, zjistí, že dřevo v tomto souboji často vyhrává. Používáte-li dřevo rozumně, může dokonce nahradit jiná drahá paliva.

Porovnali jsme výhřevnost různých druhů dřeva

Výhřevnost kubického metru na vzduchu vysušeného listnatého dřeva se dá srovnat s výhřevností více než 200 litrů topného oleje, 5 metrických centů koksu nebo až 8 metrických centů briket. Vlastnosti dřeva jsou dány zvláštnostmi druhu stromů. Tvrdé dřevo do krbu hoří klidně, dlouhým plamenem, praská málo a dlouho dohořívá. Velmi dobrým palivem jsou také staré ovocné stromy.

 
PALIVO                 VÝHŘEVNOST NA KG
  kcal kJ kWh
smrk 3 900 16 200 4,5
borovice 3 800 15 800 4,4
bříza 3 700 15 500 4,3
dub 3 600 15 100 4,2
topol 3 550 14 800 4,1
javor 3 550 14 800 4,1
buk 3 450 14 400 4,0
rašelina 3 260 13 700 3,8
uhelné brikety 4 800 20 200 5,6
uhlí 7 400 31 000 8,6
topný olej 10 200 42 500 11,8

Poznámka k tabulce: výhřevnost jednotlivých druhů paliva (1 kWh = 860 kcal = 3 600 kJ)

Nejdůležitější je, aby bylo dřevo suché

Výhřevnost dřeva je přímo úměrná jeho suchosti, hustotě a obsahu lignitu a pryskyřice. Pro dosáhnutí co nejvyššího tepelného efektu při spalování musíme zajistit, aby bylo palivové dřevo do kamen dostatečně vyschlé. V zásadě platí, že čím je dřevo měkčí, tím je jeho doba schnutí kratší. Například smrkové dříví schne přibližně jeden rok. Tvrdé dřevo však musí schnout podle podmínek a druhu 2 až 4 roky.  A jak poznáte, kdy je dřevo opravdu suché? Musí při poklepu tzv. zvonit, pak má v sobě asi jen 10-15 % vody, což je pro palivové dříví nejvhodnější. 

Topení mokrým dřevem je neúsporné

Čerstvě poražené dřevo obsahuje v průměru stejné množství dřevní substance i vody. Voda obsažená ve dřevě na topení se při spalování mění na vodní páru. K této přeměně je zapotřebí značného množství energie. Vodní pára odchází s kouřovými plyny do komína a spolu s ní se ztrácí množství tepelné energie, které je nutné k odpaření. Čerstvé, vlhké dřevo vyhřívá méně, hoří hůře a silně kouří. Navíc znečišťuje kamna, prosklená dvířka krbových vložek i komín sazemi. Teprve správným skladováním a vysušením se stává ze dřeva hodnotné palivo.

Při výběru dřeva do krbu se zpravidla řídíme místními podmínkami. Zásadně používáme dřevo uleželé, uskladněné nejlépe při stěně domku či chaty pod převislou střechou. Není vhodné skladovat dřevo ve sklepě, protože může zplesnivět, a pak v místnosti páchne. Topíme tlustšími poleny dlouhými 20 až 50 cm (záleží na velikosti krbu), které klademe na ohniště „do kozlíku" kůrou nahoru.

Zajímá vás, jak funguje rozvod tepla od krbů a kamen? Přečtěte si náš článek, který vás s touto problematikou seznámí. Také zjistíte informace o systémech teplovzdušných rozvodů.

Jak správně dřevo skladovat?

Nesprávně ošetřené a uložené dříví bývá tvarově poškozeno a napadeno hnilobou. Proto jakékoliv surové dříví nenechávejte poházené po zemi, ani ho nekupte do neupravených a málo prodyšných hromad, i když je v kůlnách nebo pod přístřeškem. Dřevo vždy vyrovnáme a ukládáme na podklady, pokud možno válcovitého tvaru, aby byl styk podkladu a uloženého dřeva nejmenší a přístup vzduchu nejdokonalejší.

Důležité je správné rovnání dřeva

Dříví skládejte do střechovitého tvaru, aby se hromada nerozvalila.

Podklady volíme v takové tloušťce, aby byl mezi zemí a uloženou surovinou přiměřený vzdušný prostor. Máme-li hodně delšího dříví a musíme ho kvůli místu vršit na sebe, prokládáme jednotlivé vrstvy laťkami o tloušťce 15 až 20 mm. Je-li válcovitého dříví více, zajistěte hromadu z obou stran dvěma sloupky, které nahoře stáhneme drátem nebo tyčí.

Venku skladujeme dřevo pod korunami větších listnatých stromů, kde trvale mírně proudí vzduch. Na slunci by dříví rychle vysychalo, praskalo a kroutilo se. Proti zatékání vody ho můžeme chránit jednoduchou pultovou stříškou.

Delší hoření díky dřevěným briketám

V posledních několika letech se na našem trhu objevily dřevěné brikety do krbu, jako nový druh paliva. Vyrábějí se v několika provedeních, daných různým způsobem lisování pilin. Brikety válcovitého tvaru, které se dodávají v nalámaných tyčích, bývají nejkvalitnější, protože jsou lisovány pod vysokým tlakem. Jejich povrch je hnědý, lesklý a jakoby potažený voskem.

V uzavřených topidlech - krbových vložkách a krbových kamnech, jsou dřevěné brikety do krbu vynikajícím palivem, které dokáže prodloužit dobu mezi přikládáním až na několik hodin. Doporučujeme brikety používat hlavně v noci. Díky nim nemusíte vstávat a přikládat. Brikety se však musí na rošt krbové vložky složit do hromádky a přesně seřídit množství vzduchu vnikajícího do ohniště.