EKO-003575

Skladem termín dodání 2 - 4 pracovní dny

92 Kč s DPH

Ks

Čistič grilů 500 ml (PE-PO)

PE-PO čistič grilů je vysoce účinný prostředek na čištění a odmašťování grilů a grilovacího příslušenství, krbových skel, pečicích a opékacích zařízení, trub, krbů a kamen. Šetrně odstraňuje mastnotu, připálené zbytky, usazeniny kouře a saze, prach a ostatní nečistoty. Použitím čističe nedochází k narušení povrchu kovových ani skleněných částí materiálů. Zamezte styku s těsněním dvířek kamen a trub.

Vůně citrusů

UPOZORNĚNÍ:

Standardní věty o nebezpečnosti:

  • H315 Dráždí kůži
  • H318 Způsobuje vážné poškození očí
  • H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

Doplňující informace:

  • EUH208 Obsahuje d-limonen. Může vyvolat alergickou reakci.
Záruční doba
36 měsíců
Klasifikace CLP
Skin Irrit. 2, H315, Eye Dam. 1, H318, Aquatic Chronic 3, H412
Objem
500 ml
Kontaktujte nás!