EKO-003570

Skladem termín dodání 2 - 4 pracovní dny

117 Kč s DPH

Ks

Gelový podpalovač 1 l (PE-PO)

PE-PO gelový podpalovač hoří 100 % bez sazí a zápachu. Zaručuje ještě snadnější a bezpečnější podpalování. Je velice vhodný pro přípravu fondue. Nestéká z místa podpalu

UPOZORNĚNÍ:

Standardní věty o nebezpečnosti:

  • H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
  • H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
  • H336 Může způsobit ospalost nebo závratě
Záruční doba
36 měsíců
Klasifikace CLP
Flam. Liq.2, Eye Irrit 2
Objem
1000 ml
Kontaktujte nás!