EKO-003574

Není skladem Pro konkrétní datum nás prosím kontaktujte na chatu nebo telefonicky (222 262 260), doba dodání se může lišit v rámci dnů až několika měsíců.

86 Kč s DPH

Ks

Tekutý podpalovač 1 l (PE-PO)

PE-PO tekutý podpalovač je určený k podpalování pevných hořlavých materiálů jako je dřevěné uhlí. Hoří bez sazí a pachu. Vhodný pro použití v zahradních či jednorázových grilech.

 

Podpalovač je certifikován dle DIN EN 1860-3:2003-12 - výrobek je certifikován jako vyhovující pro použití na roztápění grilů.

 

UPOZORNĚNÍ:

Standardní věty o nebezpečnosti

  • H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

Doplňující informace

  • EUH 066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
  • Jediný doušek podpalovače grilu může vést k život ohrožujícímu poškození plic
Záruční doba
36 měsíců
Klasifikace CLP
Asp. Tox. 1
Objem
1000 ml
Kontaktujte nás!