Stavba krbu a obezdění krbové vložky - Kontakt s ohněm - Ne